גלו את החדשנות שעומדת מאחורי יכולת ההחלמה המיידית של PPF IMMORTAL
הטכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק

כתוב את הכותרת כאן
We’ve extensively tested and developed every area of performance to make sure Immortal™ PPF offers (and maintains over time) the highest level of transparency, clarity, and a high-gloss finish with a strong self-cleaning hydrophobic effect

PROTECTION FROM ROCK CHIPS, SWIRLS, SCRATCHES, BUGS, BIRD DROPPINGS

SELF-HEALING FROM AS LOW AS -20°C

PERFECT TRANSPARENCY AND A HIGH-GLOSS FINISH

NON-YELLOWING

ANTI-FOULING

HIGHLY HYDROPHOBIC, STAIN RESISTANT, SELF-CLEANING

EXTREMELY LOW ORANGE PEEL EFFECT

SOLVENT-RESISTANT

UV-RESISTANT

EASY INSTALLATION THANKS TO 150% FLEXIBILITY AND CALIBRATED TAC